Fysio- en Manuele therapie De Hoven

Vertrouwd, dichtbij en bereikbaar.

Pijnlijke spieren?

Met dry needling kunnen we door de spieren aan te prikken de spanning doorbreken.

Beperkingen met bewegen?

Binnenkort kunnen we ook buiten oefenen in onze nieuwe beweegtuin.